1.7.2015
  Dětský den v Protonovém centru

„V areálu Protonového centra v Praze proběhl dětský den, který už druhým rokem uspořádal Nadační fond pro protonovou terapii. „Hlavním cílem je umožnit setkání rodin dětských pacientů. Pro rodiče dětí, které jsou aktuálně v léčbě, je obrovskou podporou, když se mohou setkat s rodiči dětí léčenými před rokem nebo dvěma a když mohou vidět, jak jsou dnes veselé a bez problémů a zase zpátky v normálním životě“ vysvětluje hlavní smysl akce ředitelka Nadačního fondu Mirka Čejková.
Nadační fond pro protonovou terapii pomáhá onkologickým pacientům ve zpřístupnění moderní účinné léčby – protonové terapie. Aby se člověk mohl správně rozhodnout , potřebuje pravdivé a komplexní informace. Osvěta a šíření informací o existenci protonové léčby, o jejích výhodách a výsledcích je tedy vůbec prvním krokem na cestě , aby se tato možnost dostala ke všem , kteří ji mohou potřebovat. Druhým krokem je konkrétní pomoc především dětským pacientům a mladistvým, k překonání byrokratických překážek tak, aby měli šanci se k uzdravující léčbě dostat opravdu včas.“

převzato z www.proproton.cz/o-nadacnim-fondu/
http://www.proproton.cz/novinky/pres-100-deti-oslavilo-detsky-den-v-protonovem-centru-v-praze/